Voor de omgang met u en de behandeling zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 

  • De werkwijze van de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling  aan u uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.

 

  • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of u behandeld kan worden.

 

  • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient u dit voor het eerste consult aan te geven.

 

  • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en u aanwezig zijn. Alleen in de oefenzaal zijn er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig.

 

  • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf aan de behandeling uw toestemming gevraagd worden.

 

  • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

 

  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u en de behandeld fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden. Indien nodig wordt de behandeling beëindigd.

 

  • Besproken onderwerpen met u blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 

  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.