Centraal staat de bewegende mens in al zijn facetten. In onze benadering van bewegingsproblematiek ligt het accent steeds meer op adviseren, voorlichten en begeleiden. Steeds minder draait het om ‘passieve’ therapieën. Het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Participatie van cliënten in medische trainingsprogramma’s en beweegprogramma’s vormt dan ook de kernactiviteit van de praktijk.

 

Voor zover van toepassing, vormen de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) het uitgangspunt voor therapie. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat cliënten met specifieke aandoeningen zoveel mogelijk door gespecialiseerde fysiotherapeuten worden begeleid.