Geriatische fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de geriatrisch fysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge leeftijd die te maken hebben met verscheidene aandoeningen tegelijk.

Onze geriatrische fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over ouderen en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De therapie bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij dagelijks bewegen. Ook wordt gewerkt aan het voorkomen van achteruitgang. Tot de therapie behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

 

Voor wie is geriatrische fysiotherapie bedoeld?

Voor mensen met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het belangrijkste doel is het bereiken van een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Want dat draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het leven en aan het welbevinden van de ouderen. Het gaat echter niet alleen om ouderen, maar ook om cliënten die als gevolg van ziekte (bijvoorbeeld Parkinson) verschijnselen van ouderdom vertonen.

 

Bij welke klachten is geriatrische fysiotherapie effectief?

De geriatrisch fysiotherapeut kan een bijdrage leveren in de verbetering van de fysieke en mentale belastbaarheid van ouder wordende mensen. Het gaat hierbij om cliënten die geconfronteerd worden met:

  • Achteruitgang van ADL*-functies, zoals zelfredzaamheid bij huishoudelijke taken
  • Achteruitgang van het geheugen, dementie
  • Chronische ziekten, zoals Parkinson, hartfalen, reuma
  • Vermindering van de functie van de zintuigen, zoals gehoor, zicht en tastzin.

 

*) ADL staat voor: Activiteiten Dagelijks Leven.

 

Bekijk hier de specialisaties van de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Wantveld Noordwijk.