Historie praktijk

Maatschap voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Wantveld

Vennoten: M.E. van Batum, J. Frauenfelder, M.R. Groen, J. Heerikhuisen.

 

Opgericht op 1 januari 1978 als nieuwe discipline bij de huisartsenpraktijk. In de periode 1986 tot 1993 bereikte de maatschap haar huidige samenstelling.

 

Begin jaren tachtig ontstond binnen de praktijk de overtuiging dat fysiotherapie terug moest naar haar oorsprong: bewegingstherapie. Hiertoe werd in 1990 een oefenruimte gerealiseerd waar cliënten intensieve oefentherapie konden volgen. Dit pionierswerk was gebaseerd op ervaringen tijdens cursussen in de Verenigde Staten. Gerichte oefentherapie en revalidatie in klinieken behoorden daar al tot de dagelijkse praktijk.

 

De oefenzaal was dermate succesvol dat al spoedig uitbreiding nodig was. In 1995 werd met een kleine verbouwing de oefenruimte vergroot van 50 tot 80 m2. Een tweede verbouwing volgde in 2001, waarbij voorzieningen zoals kleedkamers en douches werden gebouwd. De oefenzaal werd bijna tweemaal zo groot. Er werd ook geïnvesteerd in hoogwaardige oefen- en testapparatuur, zoals de Cybex-Isokinesie.