Maatschappelijk Werk

Wij werken nauw samen met het maatschappelijk werk “Kwadraad”. U kunt via hen gratis en zonder verwijzing hulp krijgen bij vragen of problemen met uw gezin en de opvoeding, verlies en rouw, werk en geld, ruzie en geweld, relatie en huwelijk of andere zaken. Zij hebben goed contact met het alle zorg- en hulpverleners waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin, de thuiszorg, de gemeente en de scholen van Noordwijk.

 

Via deze link kunt u meer informatie krijgen: www.kwadraad.nl