Management

 

Het Managementteam (MT) van Samenwerkingsverband Wantveld zorgt voor de afstemming en de coördinatie van de multidisciplinaire zorg. Het MT bestaat uit een vertegenwoordiger van de huisartsenpraktijk, de fysiotherapiepraktijk, de psychologenpraktijk en de apotheek.

 

Iedere vertegenwoordiger in het MT vertegenwoordigt de eigen praktijk. De MT-leden behartigen de belangen van het gehele samenwerkingsverband én van de patiënten. Het team wordt ondersteund door een locatiecoördinator zorg en een ketencoördinator.