Revalidatieprogramma

Het basisprogramma bestaat uit:

 1. de intake fase.
  In deze fase wordt u uitgebreid gescreend veelal door meerdere disciplines. Het team onderzoekt welke beperkingen u tegenkomt in het dagelijks leven, welke problemen dit voor u oplevert, wat u wilt bereiken en op welke manier dit kan worden bereikt. Indien relevant en aanwezig vragen we extra medische informatie op.
 2. de behandelfase.

 

Het revalidatieprogramma ziet er als volgt uit:

 • Trainen van de conditie en spierkracht door drie keer per week te oefenen in onze oefenzaal.
 • Leren begrijpen waar de klachten vandaan komen en er op een goede manier mee omgaan door wekelijkse gesprekken met de psycholoog.
 • Leren dagelijkse activiteiten op een efficiënte, minder belastende manier te doen. De arbeidstrainer komt hiervoor bij u thuis om adviezen en tips te geven.

 

Revalidatieteam

 • Coördinator/fysiotherapeut: Mieke van Batum
 • Fysiotherapeut/trainer: Marceline van der Plas
 • Psychologen: Laura Pommee, Peter van Gils, Charlotte Pronk en Annelieke Achterberg
 • Bedrijfsfysiotherapeut: Klaas Laan
 • Revalidatie arts: Jessica Schnieders en Anja Alfers

 

Elke drie weken bespreekt het team uw voortgang. Indien nodig stellen we uw behandelplan bij.

 

Vergoeding / aanmelding

De poliklinische revalidatieprogramma’s worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit gaat altijd ten koste van uw eigen risico.

 

De werkgevermodules worden door de werkgever vergoed omdat arbeidsgerelateerde problematiek niet onder de zorgverzekering valt.

 

U kunt zich vrijblijvend en kosteloos  aanmelden voor een kennismakingsgesprek, een zogenaamde Revalidatiescreening. Dit  bestaat uit een oriënterende intake ondersteund met vragenlijsten. Hier worden de klachten geïnventariseerd en wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma. U heeft de mogelijkheid om de sfeer van het centrum te proeven en u te oriënteren of u zich kunt vinden in de aanpak en de inhoud van het voorgestelde programma.

 

De zorgverzekering (basispakket) van de cliënt vergoedt deze programma’s. Om aan deze programma’s deel te kunnen is een verwijzing via de huisarts of medisch specialist nodig.