Uitslag enquête gebruik Online zorg Wantveld

Uitslag enquête gebruik Online zorg Wantveld

In totaal hebben 101 patiënten aan de enquête meegedaan. De gemiddelde leeftijd was 52 jaar.

Van de ondervraagden is de helft regelmatig online. Ook voor het onderwerp gezondheid.

onlinezorghuidig
Klik op afbeelding om te vergroten.

 

Niemand van de ondervraagden maakte gebruik van online zelfhulpprogramma’s.
Dit laatste bieden de zorgverleners van Wantveld wel aan in de vorm van “Therapieland” en
de “persoonlijke gezondheidscheck”.

Iets minder dan de helft van ondervraagden geeft aan in de nabije toekomst meer Online zorg,
ook wel e-health genoemd, te willen gebruiken. Zij gaven aan dat zij dit naast het normale
persoonlijke contact met hun zorgverlener(s) zien. Dit sluit helemaal aan bij ons idee: Veilige
Online zorg. Ingebed in en als aanvulling op het persoonlijk contact. Op maat, passend bij de
wensen van de individuele patiënt.

onlinezorgwens

Klik op afbeelding om te vergroten.

 

Toekomst
De huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en apothekers van Wantveld bekijken hoe zij
aan deze wensen tegemoet kunnen komen om de Online zorg verder te  verbeteren. Natuurlijk altijd
met behoud van persoonlijk contact. En alleen met online toepassingen die volledig veilig zijn en waar
de privacy is gegarandeerd.

Informatie over Online zorg

  • de video Online zorg Wantveld laat zien hoe online zorg u bij uw gezondheid kan ondersteunen.
  • de app van de maand (maandelijks brengen wij een goede gezondheids app onder de aandacht)

 

Ook op papier
Voor de groep patiënten die (nog) niet op internet actief is, blijft informatie over deze ontwikkelingen
op papier beschikbaar. Denkt u aan het Wantveld Nieuws of folders.

Dankwoord
Alle patiënten die hebben meegedaan aan deze enquête willen we graag nogmaals hartelijk bedanken.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.