Vergoedingen

Vergoedingen fysiotherapie

Reguliere fysiotherapie wordt alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent.

 

Aantal te vergoeden behandelingen verschilt.

Afhankelijk van uw aanvullend pakket krijgt u meer of minder behandelingen vergoed. Het is voor ons ondoenlijk om alle verschillen te kennen. U dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoeding in de gaten te houden. Een hoge premie betekent niet automatisch een hoge vergoeding voor fysiotherapie!

 

Wel of geen chronische indicatie

In een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor een chronische indicatie.

 

Voorbeelden zijn:

  • Na een operatie, voor een periode van 1 jaar.
  • Na een botbreuk (zonder operatie), voor een periode van een half jaar.
  • Bij ziekte beelden, zoals Parkinson en herseninfarct (CVA), alle medische noodzakelijke zorg.

 

N.B. Bij een chronische indicatie is altijd een verwijzing  van uw specialist of huisarts vereist.

 

Hoe werkt de vergoeding bij een chronische indicatie?

  • De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullend pakket .
  • Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit het basispakket (gaat ten laste van uw eigen risico).

 

N.B.  Heeft u geen aanvullend pakket of is uw aanvullend pakket niet toereikend, dan komen de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening.

 

Er is een aantal klachten waar u wel chronisch last van heeft, maar die geen ‘chronische indicatie’ voor fysiotherapie zijn, zoals gewrichtsklachten, rugklachten en artrose (slijtage).

 

Ons advies

Bepaal van te voren het aantal behandelingen fysiotherapie dat u denkt nodig te hebben in het komend jaar. Pas daar uw aanvullende verzekering op aan.

 

Aandachtspunten kunnen zijn: bent u een sporter waardoor kans op een blessure groter is dan bij een niet sporter. Wordt u het komend jaar geopereerd waardoor u minimaal 20 behandelingen nodig hebt uit uw aanvullend pakket. En bedenk…..een ongeluk zit in een klein hoekje. Op de tarievenlijst kunt u kijken wat de kosten zijn wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.

 

Informatie vergoeding fysiotherapie

In de maand november ontvangt u doorgaans de nieuwe polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Het is sterk aan te bevelen om de inhoud van uw aanvullend pakket te controleren op eventuele wijzigingen. Dekt uw aanvullende verzekering nog wel uw behoefte aan fysiotherapie? Wilt u meer informatie over vergoeding van fysiotherapie door verschillende zorgverzekeraars? Klik hier.

 

Opzeggen verzekering

Heeft u zich aangemeld bij een nieuwe zorgverzekering vóór 31 december van het lopend jaar dan wordt uw huidige zorgverzekering opgezegd door de nieuwe zorgverzekeraar.

 

Heeft u vóór 31 december nog geen keuze kunnen maken, maar u wilt wel van verzekeraar veranderen, dan dient u zélf uw huidige zorgverzekering  op te zeggen vóór 31 december  en zich aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar vóór 1 februari van het nieuwe jaar.