Bij de behandeling van veel aandoeningen zijn steeds vaker verschillende zorgverleners betrokken. De huisarts, de apotheek en ook regelmatig een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. Wij zijn allen zorgverleners bij u in de buurt en willen zorg die op elkaar aansluit en elkaar versterkt. Zo voorkomen wij onnodige wachttijden, onderzoeken of consulten. Om dit waar te maken hebben wij samenwerkingsverband Wantveld opgericht.

 

Direct regelen